top of page

Projecte educatiu la Bisbal d'Empordà i Guió visita guiada al Castell-palau de la Bisbal d'Empordà

El projecte educatiu per al Castell-palau de la Bisbal d'Empordà, sol·licitat pel departament de Turisme i Promoció Econòmica de l'Ajuntament, és una iniciativa per fomentar la comprensió del patrimoni local entre els estudiants. L'aproximació a la creació del nou guió per al Castell-palau va començar amb una investigació exhaustiva sobre el monument i l'organització política i social de l'edat mitjana. Aquesta investigació es va adaptar perquè fos accessible a diferents nivells educatius (I5, primària i secundària) i es va reforçar amb una activitat pràctica, el taller d'escuts heràldics, que enriquiria la comprensió dels estudiants sobre els temes tractats al guió.

La redacció del projecte educatiu va incloure una anàlisi interna i extern del municipi, identificant els destinataris del projecte i establint objectius clars. A través d'una anàlisi DAFO, es van examinar les fortaleses i debilitats del municipi, així com les oportunitats i amenaces, per guiar el desenvolupament del projecte. El planejament didàctic va incloure activitats vinculades al currículum escolar. Integrar la història local i el patrimoni cultural en l'educació, oferint als estudiants una experiència enriquidora i significativa i afavorint la seva comprensió del passat i del seu entorn present.

bottom of page