top of page

Guió i activitat "L'aula del mar: els arqueòlegs i científics de ses Negres"

L'objectiu principal d'aquest nou projecte va ser posar en relleu la reserva natural de Ses Negres i el llegat de l'associació NEREO. Després de la desaparició de l'associació, l'Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Begur i l'Administració Pesquera Catalana van continuar treballant per protegir i gestionar la zona, atès el seu valor científic i educatiu. Per desenvolupar el projecte, es va realitzar una pluja d'idees i una recerca exhaustiva amb l'ajuda del tècnic Xavier Turró, per crear un guió per a la visita i les activitats al laboratori. Aquestes activitats van ser dissenyades per ser dinàmiques participatives, permetent als alumnes dur a terme experiments i aprendre sobre el canvi climàtic i la contaminació marina.

Una de les activitats principals va ser "L’aula del mar: els arqueòlegs i científics de Ses Negres", dirigida a nens de 5è, 6è i cicle inicial de l'ESO, que s'adaptava al marc de currículum escolar i les competències bàsiques. Aquesta activitat té com a objectiu conscienciar sobre la importància de protegir la reserva i els seus habitants i les conseqüències de la contaminació marina. Aquest projecte representa una oportunitat per aprofundir en la comprensió del medi ambient marí i la importància de preservar-lo per a les generacions futures.

bottom of page