top of page

Guió i activitat "Ècdisi"

L'encàrrec del treball Ècdisi va provenir de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Palamós, amb la finalitat d'enriquir l'experiència dels alumnes de Secundària i Batxillerat envers l'exposició artística temporal d'escultura de la palamosina Tània Font.
Els objectius que es volien aconseguir eren:

- Explorar l’obra de Tània Font a través de sensacions visuals, auditives i emocionals.
- Descobrir les tècniques i materials emprats per l’artista.
- Investigar les possibilitats expressives i plàstiques de les seves peces.
- Fomentar espais de conversa i diàleg entre l’artista i l’alumne mitjançant la seva obra.
- Generar interès i curiositat per l’escultura entre els alumnes.
- Convertir els alumnes en preceptors i divulgadors de l’obra de Tània Font i de l'art en general, amb una atenció especial a l'art local.

El procés va incloure una entrevista i una visita a l’estudi de l’artista per entendre el seu procés creatiu i elaborar el guió i les activitats. Es va optar per un aprenentatge vivencial, basat en l’experiència, perquè els alumnes poguessin sentir i fer coses que enfortissin els seus aprenentatges. Es van plantejar dinàmiques experimentals en les quals els alumnes van treballar les diferents maneres d’observar, sentir, percebre i connectar amb l’obra a través de diferents llenguatges d’expressió, com ara la paraula escrita, el llenguatge plàstic i el llenguatge musical. Això va permetre que cada alumne aportés la seva individualitat a les obres, fent-les seves. Aquesta experiència va reflectir el concepte que Rika Burnham, directora del departament d'educació de la Frick Collection de Nova York, expressa, sobre com tots, independentment de l'edat, situació socioeconòmica o coneixement previ, podem ser propietaris de l'obra gràcies a la creació que fem a partir de les nostres idees, pensaments i experiències.

bottom of page